Правен сектор

ЈКП „Водовод“ им дава можност на граѓаните кои имаат заостанат долг за вода и тоа по основ на тужени и редовни сметки да го платaт на рати.

Раководниот тим на ЈКП „Водовод“ Битола најавува дека и во иднина ќе се грижи за своите коминтенти, потрошувачи на вода, преку преземање на мерки кои ќе бидат во интерес исклучиво на корисниците и граѓаните.