Водоводна мрежа патот за Лавци

Општина Битола заедно со јавните комунални претпријатија ЈКП”Водовод” и ЈКП”Нискоградба” започна со изградба на нова водоводна линија на Лавчански пат. Со овој проект им се овозможува снабдување со вода на сите корисници и домаќинства покрај Лавчански пат се до под селото Лавци.