Булевар 1ви Мај

Извршена реконструкција на левата страна од улицата Булевар 1ви Мај, потег од Ленски мост до Хигиена.

  • Пормена на стара цевка PCC  Ф 2”; во должина од L = 165 m,
  • Поставена нова цевка PE100/Ф90; во должина од L = 165 m.

Рeконструкцијата за овој потег по наша проценка изнесува околу  500.000,00 денари.