Решавање на водоснабдување на село Брусник

Конечно решавање на водоснабдување на село Брусник со чиста вода за пиење од градскиот водовод