Започнува редовно читање на водомерите!

ЈКП Водовод Битола ги известува граѓаните, поради намалувањето на мерките и забраните како последица од COVID 19, започнува со редовно читање на водомерите. Со таа цел апелира до сите корисници на водоводни услуги да ги припремат и да овозможат пристап на инкасаторската служба до водомерите.

Согласно на препораките на Владата на Република Северна Македонија, користете ја можноста за електронска наплата  и пријавување на состојба на порталот на ЈКП Водовод. Линк…

StopKorona!

StopKorona! e мобилна апликација изработена според најдобрите светски практики во справување со Корона вирусот, наменета за откривање близок контакт со потенцијално заразени лица преку постапка за детекција на блискост на мобилни уреди/апликации преку Bluetooth технологија.

Целта е мобилната апликација да даде брз одговор на здравствените органи со кои лица бил заразениот во близина во изминатите 14 дена. www.koronavirus.gov.mk

С О О П Ш Т Е Н И Е!

ЈКП Водовод Битола апелира  до сите корисници да ги припремат своите шахти  за  да бидат достапни на  инкасантската служба  да може слободно да ја евидентира состојбата за потрошената вода за пиење.

ЈКП Водовод Битола  започнува со редовно читање на состојбите на водомерите за потрошена вода  во пролетниот период, со воведувањето на новиот електронски  начин.

Решение

Регулаторна комисија за енергетика за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод Битола за регулиран период 2018-2020 година повеќе…

Одлука

За измена и дополнување на Одлуката бр. 02-56/1 од 22.01.2018 год. за утврдување на тарифи за вода во ЈКП Водовод – Битола за регулиран период 2018-2020 год. повеќе…