С О О П Ш Т Е Н И Е!

ЈКП Водовод Битола апелира  до сите корисници да ги припремат своите шахти  за  да бидат достапни на  инкасантската служба  да може слободно да ја евидентира состојбата за потрошената вода за пиење.

ЈКП Водовод Битола  започнува со редовно читање на состојбите на водомерите за потрошена вода  во пролетниот период, со воведувањето на новиот електронски  начин.

Решение

Регулаторна комисија за енергетика за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод Битола за регулиран период 2018-2020 година повеќе…

Одлука

За измена и дополнување на Одлуката бр. 02-56/1 од 22.01.2018 год. за утврдување на тарифи за вода во ЈКП Водовод – Битола за регулиран период 2018-2020 год. повеќе…