Завршна сметка 2019

Биланс на сосотојба и биланс на успех 2019 PDF

Анализа ЈКП Водовод Битола 1-3 2019 PDF

Анализа ЈКП Водовод Битола 1-6 2019 PDF

Анализа ЈКП Водовод Битола 1-9 2019 PDF

Извештај за стопанското работење ЈКП Водовод Битола 2019 PDF

Завршна сметка 2018

Биланс на сосотојба и биланс на успех 2018 PDF

Анализа ЈКП Водовод Битола 1-3 2018 PDF

Анализа ЈКП Водовод Битола 1-6 2018 PDF

Анализа ЈКП Водовод Битола 1-9 2018 PDF

Извештај за стопанското работење ЈКП Водовод Битола 2018 PDF

Најмладите од детската градинка ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола со честитки за 8ми март во ЈКП Водовод Битола

Денеска децата од градинката ,,Мајски Цвет”, во придружба на нивните воспитувачки и директорката на градинката го посетија Јавното Комунално Претпријатие Водовод Битола.

Нивната посета беше одбележана со рецитал од неколку стихотворби и песнички, после што поделија рачно дизајнирани честитки и испратија порака за среќен 8-ми Март до сите жени во претпријатието.