Набавени се најсовремени апарати за испитување на водата

Набавени се најсовремени апарати за испитување на водата и тоа:
       – Спектрофотометар
       – Тос – апарат
       – PH – метар…