Сектор Водовод

 • Поправка и баждарење на водомери ½” и ¾”
  • Промена на пукнато стакло на водомер – 1.100,00 ден.
  • Промена на пукнато стакло и капак на водомер – 1.500,00 ден.
  • Стопен водомер – 1.500,00 ден.
  • Баждарење на водомер – 900,00 ден.
 • Поправка на водомери од 1” и 5/4”
  • Промена на пукнато стакло – 2.500,00 ден.
  • Стопен водомер – 2.500,00 ден.
 • Поправка на водомери од 6/4”
  • Промена на пукнато стакло – 3.000,00 ден.
  • Стопен водомер – 3.000,00 ден.
 • Промена на стар тип на водомер со нов – 1.000,00 ден.
 • Оштетен модул на водомер – 2.000,00 ден.
 • Оштетен водомер и модул – 2.500,00 ден.

Напомена: Сите цени се со вклучен ДДВ