С О О П Ш Т Е Н И Е!

ЈКП Водовод Битола апелира  до сите корисници да ги припремат своите шахти  за  да бидат достапни на  инкасантската служба  да може слободно да ја евидентира состојбата за потрошената вода за пиење.

ЈКП Водовод Битола  започнува со редовно читање на состојбите на водомерите за потрошена вода  во пролетниот период, со воведувањето на новиот електронски  начин.