План 2024 ЈКП Водовод Битола

Програма за работа и развој на ЈКП “Водовод” – Битола PDF