Одлука управен одбор 2024

Одлука за усвојување на Планот на ЈКП Водовод – Битола PDF