Одлука за олеснителни мерки за наплата на вода во услови на Covid 19

Управниот Одбор при ЈКП “Водовод” Битола донесе одлука за спроведување на олеснителни мерки за граѓаните на Општина Битола и околните места повеќе…