Набавена е комплетно автоматска хлоринаторска станица

Набавена е комплетно автоматска хлоринаторска станица за потребите на филтер- станицата – Дихово