Контакти

Адреса ул. Климент Охридски ББ 7000 Битола
Дирекција 047 227-448
Дежурен 047 238-200; 234-791
Бесплатен телефон за 
соопштување на 
состојба на водомер
 0800 33 555
Директорdirektor@vodovodbt.mk
АОП (програмери)aopbt@vodovodbt.mk
Филтерницаfilternica@vodovodbt.mk
Лабораторија – Филтерницаlaboratorija@vodovodbt.mk
Правна Служба – Јавни набавкиjavninabavki@vodovodbt.mk
Служба за комерцијаkomercija@vodovodbt.mk
Проектирање и ГИСproekti@vodovodbt.mk
Припремаpriprema@vodovodbt.mk
Правна Службаpravna@vodovodbt.mk
Инкасо-наплатна службаsmetki@vodovodbt.mk
Сметководствоsmetkovodstvo@vodovodbt.mk
Водомерна Службаvodomerna@vodovodbt.mk
Возен Паркvozenpark@vodovodbt.mk
Дефектиdefekti@vodovodbt.mk

* Службено лице кое посредува со информациите од јавен карактер во Водовод е:Горан Савевски, Раководител на Служба за комерција