Започнува редовно читање на водомерите!

ЈКП Водовод Битола ги известува граѓаните, поради намалувањето на мерките и забраните како последица од COVID 19, започнува со редовно читање на водомерите. Со таа цел апелира до сите корисници на водоводни услуги да ги припремат и да овозможат пристап на инкасаторската служба до водомерите.

Согласно на препораките на Владата на Република Северна Македонија, користете ја можноста за електронска наплата  и пријавување на состојба на порталот на ЈКП Водовод. Линк…